O společnosti

Společnost NETIA® s.r.o.

se specializuje na poskytování nástrojů na podporu projektového řízení a řízení rizik. Historie klíčových pracovníků je úzce spjatá s produktem Primavery, komplexním nástrojem na podporu projektového řízení, který zahrnuje již ve svém základu všechny základní oblasti projektového řízení. Společnost NETIA® je GOLD Parnerem společnosti Oracle. Konzultanti společnosti jsou certifikovaní pro dodávky SW pro projektové řízení SW Oracle Primavera.

Netia® je Gold partnerem společnosti Oracle a specializovaným partnerem pro produkt Oracle Primavera a certifikovaným resselerem pro Oracle PPM a další produkty.

Společnost NETIA® s.r.o. má specializaci pro dodávky SW Oracle Primavera a splňuje požadavky na specializaci definované v dokumentu Specializations Catalogue 2020. Společnost NETIA® má k dispozici tyto – role pracovníků:

- Sales 

- Presales 

- Support 

- Implementace 

NETIA - certifikát specializace SW Oracle Primavera           NETIA - Gold partnerství

Díky velmi dobré znalosti silného a všestranného produktu, poskytujeme unikátní zkušenosti z oblastí:

■   „klasického“ časového řízení projektů,

■   řízení portfolií projektů,

■   řízení zdrojů a kapacit projektů,

■   finanční řízení projektů

■   řízení projektových rizik.“

 

SW Oracle Primavera

je trochu neoprávněně chápána jako produkt určený výhradně pro velké projekty. Je pravdou, že v oblasti správy programů a velkých projektů jsou vlastnosti tohoto produktu neocenitelné, ale jeho komplexnost dává velký potenciál uživatelům, kteří v tomto prostředí komplexně řídí i běžné projekty. Z někdy opomíjených oblastí projektového řízení je potřeba vyzdvihnout dvě, které mají potenciál uspořit našim zákazníkům nemalé prostředky. Jsou to Správa portfolií projektů a kapacitní plánování. Reálná návratnost těchto projektů se nepočítá v letech, ale v měsících.

 

Oracle PPM 

je cloudové řešení, které je moderní, interaktivní a dynamické. Toto prostředí představuje generační skok v oblasti nástrojů na podporu projektového řízení. Jedná se o špičkový natroj pro řízení porfolií, projektů a zdrojů.

„Mottem produktu je „správní lidé na správné projekty““

 

SW Risk management tool

Problematika klasického podnikového řízení rizik vychází z metodik, které jako první zavedlo projektové řízení. Dnes řízení rizik proniká i do dalších oblastí a tak s těmito pojmy pracuje například norma ISO 9001 ve svém aktuálním znění, kybernetická bezpečnost (dle norem ISO 2700x) či problematika ochrany osobních údajů – GDPR. Již na počátku jsme si určili, že nebudeme působit v oblasti identifikace rizik, ale výhradně v oblasti jejich správy a administrace. Pro tuto oblast nabízíme dva – svým zaměření zcela rozdílné produkty. Prvním je SW Risk manager tool – nástroj, který je více než pouhým katalogem rizik. Tento nástroj respektuje vazby a povinnosti správce rizik, které vycházejí z jeho povinností v různých oblastech správy rizik. V některých případech jsou tyto povinnosti dány legislativou – tyto obalsti jsou v RMT již předpřipravené. Druhým nástrojem je silný analytický nástroj Primavera Risk Analysis. Jedná se o pokročilý nástroj analýzy rizik, který pracuje s náročnými pravděpodobnostními operacemi. Jedině kvalitní analýza určí, jestli jsou rizika a jejich ohodnocení v katalogu či projektu zvolena reálně a společnost nevynakládá prostředky na eliminaci rizik neefektině.

 

Dodávaný SW:

SW Oracle Primavera

SW Oracle Primavera řízení portfolií, projektů, rizik projektů, zdrojů na projektech

 

Oracle Crystall ball

Oracle Crystal Ball - řízení rizik v excellu

 

 

SW team assistant

team assistant - podpora automatizace procesů organizace

 

SW Risk mangement tool - SW pro řízení rizik 

Risk management tool - řízení rizik ISO 31000, řešení kybernetické bezpečnosti

 

 

SW pro podporu práce DPO a procesů GDPR

SW GDPR assistant - podpora práce data protection office

 

 

SW pro řízení Interních auditů

SW pro interní auditory, řízení práce interního auditu

 

SW TAS KYBEZ - pro administrativně organizační opatření Zákona o kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost, podpora Zákona a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

 

V dnešním ICT světě

je vzájemná integrace jednotlivých aplikací samozřejmostí. Datalink je osvědčená a cenově dostupná integrační platforma, která má připravené rozhraní pro integraci s hlavními informačními podnikovými systémy. Aplikace, které NETIA® s.r.o. poskytuje určují, že integrace probíhají především na ERP a DMS systémy, ale jsme připravení propojit data i s dalšími systémy, včetně proprietárních. Přes standardní integrační rozhraní jsme schopni se přízpůsobil i stávajícímu integračnímu prostředí koncového zákazníka.

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti