Školení řízení rizik - obecný přehled

Tréninkové bloky

Úvod do problematiky řízení rizik

 • vznik potřeby řízení rizik
 • teorie her a ekonomického chování
 • analýza rozhodování při řízení rizik

Hlavní úkoly Risk Managementu

 • definice a úloha Risk Managementu
 • základní členění a pojmy
 • finanční rizika – analýza, odhad a řízení
 • metody řízení rizik z praxe
 • analytické techniky pro identifikaci rizik

 

Celofiremní Risk Management

 • členění rizik z celofiremního pohledu
 • role managementu v systému řízení rizik
 • pozice a úloha risk manažera
 • specifika řízení v krizové situaci
 • vyhodnocení rizika protistrany
 • zhodnocení rizik při nastavení strategických cílů

Nastavení řízení rizik v praxi

 • výhody zavádění řízení rizik
 • statut a úloha interního auditu
 • nastavení řízení rizik v praxi
 • časté chyby z praxe a jejich řešení

Nastavení řízení rizik v projektech

 • zavádění řízení rizik v projektech
 • nastavení řízení rizik v praxi
 • časté chyby z praxe a jejich řešení

 

Nastavení řízení rizik v GDPR

 • zavádění řízení rizik GDPR
 • nastavení řízení rizik v praxi
 • časté chyby z praxe a jejich řešení

Nastavení řízení rizik v kybernetické bezpečnosti

 • zavádění řízení rizik kybernetické bezpečnosti
 • nastavení řízení rizik v praxi
 • časté chyby z praxe a jejich řešení

 

 

 

Kompletní přehled našich kurzů najdete na:

http://skoleni-kurzy-netia.cz/

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti