SW Primavera podporuje BIM

Společnost NETIA s.r.o. umí řešit projektování s podporou BIM metodologie.

 

4D BIM

BIM je zkratka „Building Information Modeling, případně nebo Building Information Management“.

Samotný pojem je starý cca 30 let, ale začíná být více používán až v posledních letech, především s rozvojem softwarových nástrojů na podporu 3D modelování staveb.

Společně s tím se začínají objevovat i pojmy

BIM4 – kdy 3D model obsahuje i informace vazbách mezi objekty a časovém trvání.

BIM5 – kdy je dodán „pátý rozměr“ v podobě financí.

BIM ovšem není o tom, že se nainstaluje příslušný software s podporou BIM, ale je to především o procesu, jak stavba vniká, jak je užívána (a případně na konci životního cyklu demontována. Je to o vzájemné komunikaci všech profesí, které se na vzniku stavby podílejí.

4D BIM jde pak dál a poskytuje nejen vizualizaci stavebních projektů (v rámci 3D modelu) ale používá ta samá data pro tvorbu plánů stavby, odhady nákladů apod. Vzniká tak jeden kompaktní celek, který ve výsledku dělá plánování i výstavbu daleko efektivnějšími. Tento model je o využívání dat podle standardů IFC (The Industry Foundation Classes).

Ve zkratce lze říct, že děláme jen to co umíme z jiných projektů. Propojujeme harmonogram stavby nebo její údržby a její rozpočet s detailním 3D modelem budovy – stavby. Tímto způsobem dodáváme požadovaný „čtvrtý a pátý rozměr“ standardu BIM.

Konkrétní technické řešení můžeme postavit na produktech Oracle Primavera, Oracle AutoVue (BIM - model viewer) a integraci se systémy pro vytváření BIM modelů pro jednotlivé profese.

 

Poznámka. Pro státy EU platí doporučení pro modernizaci pravidel zadávání veřejných zakázek v oblasti stavebnictví a dopravy[2], z ledna 2014. Problematikou zavádění BIM do praxe se zabývají Mnistrstvo dopravy a Ministerstvo obchodu a průmyslu.

 

 

 

 

Kdo jsme?

NETIA® s.r.o., je konzultační firma, dodavatel SW a služeb s orientací na digitalizaci procesů, projektové řízení, řízení rizik, interních auditů, konzultací a řešení GDPR/Data Protection Officer.

Předmět činnosti:

 • Projektové řízení – SW Oracle – Primavera – dodávka licencí, školení a implementace
 • Řízení rizik a interních auditů – SW Risk manager tool - dodávky licencí, školení, implementace – cloudové řešení.Tvorba metodik a směrnic
 • GDPR/Data Protection Officer – konzultace a zastupování firem a úřadů
 • Oborová řešení pro řízení rizik – zdravotnictví, strojírenství, veřejná správa
 • Implementace kybernetické bezpečnosti, BCM
 • Digitalizace procesů firem - implementace SW team assitant, BPM
 • Implementace ISO norem a příprava na certifikace
 • Školení - projektové řízení, risk management, precesy, kybernetická bezpečnost

Pracovníci společnosti NETIA® s.r.o. mají rozsáhlé zkušenosti z mnohaletého působení v IT a realizace projektů v České a Slovenské republice.

Více informací o nás

Proč si vybrat nás

 • Kvalitnědokončené projekty
 • Desítky Spokojených klientů
 • CertifikovaníKonzultanti